Terug naaar Tijdmachine

1920

A.A. van Glabbeek, eerste huisarts in Rijen

In 1920 vestigde dokter A.A. Van Glabbeek zich als eerste huisarts in Rijen. Hij had op uitnodiging van Rijens Belang gesolliciteerd en werd aangenomen. Rijens Belang had hem een jaarlijkse toelage van ƒ 1.000,00 uit het Doktersfonds in het vooruitzicht gesteld. Geneeskundige behandeling in een armenpraktijk voor on- en minvermogenden viel onder zijn taken en verstrekking van medicamenten en vaccinatie. Ook de doodschouw viel eronder. Van Glabbeek woonde eerst tijdelijk bij de familie De Hoon aan de Kerkstraat (nu
Hoofdstraat) en liet een woning met praktijkruimte in de Stationsstraat bouwen.
Als geneeskundige kreeg hij weliswaar een vaste beloning, maar al na een jaar zag hij van de subsidie van Rijens Belang af en kon hij zelfstandig werken en zijn praktijk uitbouwen. Op 1 mei 1960 werd zijn veertigjarig jubileum gevierd in het huidenmagazijn van G.A. Theeuwes Chroomlederfabriek; het magazijn was als feestzaal ingericht. Maar zelfs die zaal bleek te klein voor de vele honderden belangstellenden. Zelden werd een jubileum zo groots gevierd.
Tot 1950 was dokter A.A. van Glabbeek de enige huisarts in Rijen. In 1960 ontving hij de gemeentelijke erepenning in zilver. Hij overleed in 1972 op 81-jarige leeftijd. Als erkenning voor zijn grote betrokkenheid bij zijn patiënten en vooral voor zijn inzet tijdens de Tweede Wereldoorlog werd in 1997 in Rijen een straat naar hem genoemd.