Terug naaar Tijdmachine

1775

Marijnis Mol secretaris en chirurgijn in Gilze

Marijnis Mol vestigde zich in 1775 als chirurgijn (plattelandsdokter) in Gilze. Hij kwam uit Breda, waar hij op 27 december 1752 rooms-katholiek was gedoopt. Hij was secretaris in de gemeente van 1794 tot 1810. Het gemeentebestuur wilde hem als secretaris een traktement van 500,00 gulden per jaar geven; als chirurgijn kreeg hij veertig gulden. Na publicatie van dit voornemen kwamen er bezwaren. Marijnis nam daarom voorlopig genoegen met een traktement van 350,00 gulden. In 1805 kreeg hij 475,00 gulden per jaar.
Van 1811 tot 1813 was hij maire-adjoint, assistent van de maire/schout. Hij deed toen afstand van het secretariaat ten gunste van zijn zoon Petrus Josephus. Van 1815 tot 1825 was hij lid van de gemeenteraad. Hij bedankte voor deze functie vanwege zijn hoge leeftijd. Hij overleed in Gilze in 1832 en werd in de kerk aldaar begraven.