Terug naaar Tijdmachine

2009

Eerste ZomersKunstFeest in Gilze en Rijen

Op initiatief van gemeente Gilze en Rijen wordt elk jaar in de Steenfabriek in Gilze een ZomersKunstFeest georganiseerd. Iedere (amateur) kunstenaar die in de gemeente woont, wordt uitgedaagd om samen met een kind te werken aan een kunstwerk (bijvoorbeeld schilderen, beeldhouwen, poëzie, muziek, fotografie). Elk jaar wordt een ander thema gekozen. Voor de uitvoering van het ZomersKunstFeest is een werkgroep aangesteld; hierbij is de Werkgroep Beeldende Kunst Rijen betrokken. Een jury beoordeelt elk jaar de werkstukken en kiest een winnaar binnen de verschillende categorieën.