Terug naaar Tijdmachine

1754

De functie van klepperman

Was er veel rondzwervend volk in de gemeente, dan was de angst voor brandstichting groot. Zeker in de kom van Gilze, want de huizen stonden daar dicht tegen elkaar aan en brand kon daardoor op een ramp uitdraaien. De gemeente stelde daarom een clapperman of klepperman aan, die ’s nachts toezicht hield en bij onraad alarm kon slaan. Tijdens de nachtelijke ronden had hij een houten klepper bij zich. Door een klepperend geluid te maken, liet hij horen dat hij er was. Voor de functie van klepperman werd in 1754 een reglement vastgesteld. Antonij Adriaan van Hoek kreeg de eerste aanstelling. De gezinnen in de kom van Gilze moesten zelf zijn vergoeding opbrengen.