Terug naaar Tijdmachine

1950

Dankkapel in Rijen - hoek Hoofdstraat – Hoeksestraat opgericht

In Rijen werd in 1950 op de hoek van de Hoofdstraat en de Hoeksestraat een dankkapel gebouwd. De parochie richtte de kapel uit dank op, omdat het dorp tijdens de Tweede Wereldoorlog als door een wonder niet door zware bombardementen werd getroffen. Tevens worden met het gedenkteken vijf Rijense militairen herdacht die in de Tweede Wereldoorlog en tijdens de strijd in het voormalige Nederlands-Indië zijn gesneuveld.
De oprichting was een initiatief van pastoor-deken Van Eekelen. Het geld is bijeengebracht met een collecte onder de parochianen van de Maria Magdalenakerk.
Tot 1976 was de kapel eigendom van de parochie. Daarna heeft de gemeente het beheer overgenomen en werd de kapel gerenoveerd.